UTHOLMEN

OCH VÅRA FJORDÖAR – OMSORG OCH UTVECKLING

Utholmen är en av Gottskärs pärlor. Här träffas ungdomar och familjer som vill umgås, bada och vara tillsammans. Med enkla medel skulle denna unika tillgång kunna förvaltas ännu bättre och utnyttjas till sin fulla potential.

Kungsbacka Fritid lägger varje sommar ut flytbryggor och ser över toaletter och badstegar. Det är utmärkt. Men några enkla insatser skulle förbättra ytterligare för besökaren. Förr bedrevs simskolor på Utholmen. Det skulle, exempelvis, kunna återupptas om stränderna hölls rena från tång och ilandflutet skräp och om manetnät lades ut utanför de sandstränder där barnen så gärna vill hålla till och bada.

Handikappanpassning skulle relativt enkelt kunna ordnas på vissa stränder. Sandytorna skulle också med fördel kunna hållas mera öppna och beredas för lek med enkla medel; många växer idag igen av strandråg, kål och vass. Ett utomhusgym är en idé som har diskuterats. Föreningen har tankar om hur utveckling och skötsel av Utholmen skulle kunna arrangeras och driver dem i dialog med kommunen.

Också fjordens öar ligger oss varmt om hjärtat. Tillsammans med Länsstyrelsen, som har ansvaret för öarna, och kommunens ansvariga för sommarjobbande ungdomar, försöker vi upprätta en ”Fjordpatrull” av ungdomar, som får i uppgift att hålla öarna rena och välskötta. Diskussionen pågår och vi hoppas kunna inleda en sådan satsning under sommaren 2014.