Styrelse

STYRELSE – Föreningen Framtid Gottskär Onsala:
RollNamnTelefon 
Ordförande Marga Ekberg 0760-320970 2020-2022
Vice Ordf. Lena Axelsson Holmqvist 0735-082019 2019-2021
Sekreterare Evy Norlenius 0705-905611 2020-2022
Kassör extern Christina Eriksson Öberg 0705-945804 2020-2022
Ledamot Håkan Alfredsson 0723-042033 2019-2021
Ledamot Ulla Lorén 0707-559007 2020-2022
Ledamot

Ordförande i föreningens

arbetsgrupper

   
Suppleant Anna Olsson 0733-991105 2019-2021
Suppleant Otto Eilard 0300-63500 2020-2022
Revisor Extern Råö Ekonmiservice 2020-2022
Valberedning Florens Vidén 0703-285497 2020-2022
Valberedning Eirin Persson 0708-362463 2017-2021
Valberedning Vakant