NATURUM I GOTTSKÄR

Kungsbackafjorden heter vattnet vi bor vid – och så säger vi alla som bor här. Det är dock inte riktigt sant. För fjorden är ingen fjord per definition, utan i stället ett så kallat estuarium – en djup saltvattenvik, med ett starkt tillflöde av sötvatten från åar och floder.

Kännetecknande för ett estuarium är kraftiga variationer i salthalt i vattnet. Ibland trycker havsvatten in i estuariet, som då kan vara mycket salt; ibland rinner mycket flodvatten i stället ut och vattnet blir då kraftigt bräckt. I ett estuarium trivs en rad arter, både växter och djur, som är extra härdiga mot dessa variationer. Detta skulle vi vilja spegla i ett Naturum – en pedagogisk plats där vår fjords speciella djur- och växtliv står i centrum.

Ett Naturum i Gottskär skulle kunna samsas med exempelvis föreningslokaler, utställningslokaler, festlokaler och dessutom ge plats för någon ytterligare verksamhet eller entreprenör. Framtid Gottskär vill gärna utforska möjligheterna till en sådan etablering. Samarbete skulle kunna ske med Halmstads eller Göteborgs universitet vad gäller innehåll, föreläsningar och utställningar, vilket skulle göra det till ett både intressant och sevärt besöksmål för skolklasser från hela kommunen som vill lära sig mer om våra känsliga havsmiljöer.