GÅNG- OCH BRYGGSTRÅK LÄNGS HAMNENS UTSIDA

I december 2012 var äntligen Framtid Gottskär Onsalas förundersökning om ett nytt bryggstråk i Gottskär klar. Förundersökningen överlämnades då till Kommunstyrelsen och Framtid Gottskär Onsala har därefter, under våren 2013, presenterat tankarna i utredningen för både KS och Fritidsnämnd. Fler nämnder kommer att träffa oss och vi arrangerar löpande också möten med de politiska partierna och deras företrädare i Onsala. Ärendet är inlämnat till Länsstyrelsen som just nu granskar s k Tillstånd för vattenpliktig verksamhet.

Frågan är inte ny – under många år har tanken på att anlägga ett nytt gång- och bryggstråk längs hamnplanens ostsida diskuterats i Gottskär. Nu har vi tagit ett rejält steg framåt med planerna. I förundersökningen ingår alla de tekniska undersökningar som krävs, samt arkitektritningar och visualiseringar.

Bryggstråket är den första och högst prioriterade av flera infrastruktursatsningar som Framtid Gottskär Onsala arbetar för. Bryggstråket planeras i två nivåer så att det blir enkelt tillgängligt både från land och sjö och är tänkt att löpa från SS Kaparens ”tribun” och i andra änden ansluta till den lilla ”dansbanebryggan”.

Hamnplanen i Gottskär har fått förfalla under en rad år. En ny brygga skulle erbjuda en både vackrare och mera livfull plats, där besökande och ortsbor kan flanera, umgås och dröja sig kvar. Här ryms en fast angöringsplatser för turbåtar av olika slag, vilket gynnar företagande och turism. Över dagen-angöring för gästande båtar ingår i planerna, liksom en lugnare del med lägre bryggor där man kan sätta i en kajak eller surfbräda, gå i och bada eller fiska krabbor med barnen.

Den gamla Dansbanebryggan kommer i vårt förslag att förvandlas till en mysig skyddad solplats, med utsikt över havet, vindskydd och nära till badstegen för den som vill simma. Vi ser framför oss en härlig plats för den riktiga soldyrkaren och samtidigt en mötesplats för de, som tycker det är härligt att träffas, kanske dricka en kopp kaffe och mysa invid havet.

I samband med regattor och andra events, ska bryggstråket även kunna användas för jollar, små kölbåtar och följebåtar. Sommartid ger det också utrymme för mindre båtar att lägga till för att skaffa matsäck för dagen i butik eller café, eller köpa glass i kiosken.

Leaderprojektet Waypoint Gottskär, som föreningen driver, är avslutat i och med att föreningen genomfört samtliga planerade åtgärder. Slutrapport kommer att inlämnas under senhösten 2013.

I utredningen ingår teknisk beskrivning, marin miljöanalys, miljökonsekvensbeskrivning, arkitektritningar, konstruktionsritningar, upprättande av tillståndsansökningar, samråd med boende och intressenter, kostnadsberäkningar samt visualiseringar.

Den politiska processen pågår. Inga beslut om finansiering eller ägande har ännu fattats.