Om Föreningen

Föreningen Framtid Gottskär Onsala verkar för ett levande Onsala med en utveckling som vi som bor och verkar på orten är med och påverkar. För att utveckla Onsala/Gottskär anser vi att infrastruktur och verksamheter i centralorten och kring hamnplanen är det allra viktigaste att prioritera. Kontakten med havet är själen och hjärtat i Onsala och det som får människor att längta hit, åka hit och dröja kvar. En levande hamn skapar ett nav för både kommersiell och kommunal utveckling i Onsala. Insatserna vi beskriver nedan är de första vi vill prioritera och de hänger tätt samman med varandra.