• Gottskar-hamnplan1
  • Kungsbackafjorden 1
  • Flygfoto 1
  • Varsegling 1

Om Framtid Gottskär Onsala

Föreningen Framtid Gottskär Onsala verkar för ett levande Onsala med en utveckling som vi som bor och verkar på orten är med och påverkar.

Kontakten med havet och själen och hjärtat i Onsala och det som får människor att längta hit, åka hit och dröja kvar.

Neptun ska rustas upp!

Kust 9

Nu kommer goda nyheter till alla som engagerat sig för Neptuns framtid i Gottskär. Den gamle havsguden kommer att rustas upp och räddas till eftervärlden. Neptun, med sin brokiga historia, har ju blivit Gottskärs kanske främsta symbol. Då Framtid Gottskär för ett par år sedan upptäckte att fundamentet till statyn vittrade sönder, startade en räddningsaktion som nu burit frukt. Kommunens företrädare kommer att hjälpa oss att rusta upp fundamentet och ge havsguden det stöd han så väl behöver.

Flitiga hembygdsforskare har bidragit genom att söka svar på historien och ägandeförhållandena till Neptun – en första insats vi var tvungna att göra för att lösa juridiken kring den gamle guden. Historien kan spåras tillbaka till Världsutställningen i Göteborg 1923 då han ställdes upp som prydnad för en av montrarna. Då utställningen monterades ned, glömdes han sorgligen bort men räddades så småningom på märkliga vägar till Gottskär i privat ägo.

Ättlingarna till de ursprungliga ägarna har nu lovat skänka statyn till kommunen, som därmed kan hjälpa oss rädda den för framtiden.

Framtid Gottskär vill tacka alla som engagerat sig för Neptuns öde! Härligt att få ha honom kvar.

Så blir du medlem i Framtid Gottskär Onsala

Medlemskapet kostar 100 kronor för 2018 och gäller både för enskild och familj. 
Då har du möjlighet att göra din röst hörd och vara med och påverka utvecklingen här på orten.

Bankgiro 626-5664 (Framtid Gottskär Onsala, ideell förening)
eller via Swish på nummer 1232193035

Vänligen fyll i ditt namn, adress och också e-postadress på inbetalningskortet så du får våra nyhetsbrev. 

TACK för ditt stöd!

Sponsor

Du som har företag i Onsala eller på annat sätt driver företag är hjärtligt välkommen som sponsor till Framtid Gottskär Onsala.

Läs mer